Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschiedenis

Onze huidige VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen is van oorsprong de Boerinnenbond “St. Barbara”, die is opgericht 23 november 1933 door mevrouw Frieda van Gennip.

De naam werd omgedoopt in Katholieke Vrouwenorganisatie N.C.B. afgekort KVO op  7 november 1967. De naam veranderde maar niet de inhoud. (In 1966 waren de jongeren afgescheiden en kregen de naam K.P.J. Katholieke Plattelandsjongeren.)

Door de jaren heen is het aantal boerinnen flink afgenomen. Zo waren er in 2012 nog ongeveer 6 dames actief in het boerenbedrijf. Dames van allerlei pluimage zijn inmiddels bij onze vereniging aangesloten. Het is een fijne groep maatschappelijk betrokken dames.

In 2008 hebben we als KVO het 75-jarig bestaan gevierd.

Eind 2009 hebben we na goed beraad, besloten ons af te scheiden van de landelijke organisatie. Qua aantal leden zitten we blijvend rond de 200 leden.

Sinds januari 2010 hebben we besloten als VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen door te gaan en geldt ons huidig Huishoudelijk Reglement.

Ons doel is:

  • Een sociale en gezellige vrouwenvereniging te zijn voor haar leden.
  • Een fijn contactpunt te zijn.
  • Leuke leerzame en sportieve activiteiten aan te bieden.
  • De invulling van de activiteiten af te stemmen op de vraag van de leden.
  • De belangen te behartigen die samenhangen met het vrouw zijn.
  • Aanspreekbaar en bereikbaar te zijn voor haar leden.
  • Betaalbaar te blijven voor alle inkomensgroepen.


Binnen onze vereniging is een koor, toneelgroep en volksdansgroep actief. Zij treden ook regelmatig op tijdens onze eigen bijeenkomsten en buiten onze vereniging.


Oprichtster mevrouw Frieda van Gennip (links) en bestuurlid/onderwijzeres Jo Goudsmits verlaten de Clemenskerk bij het 25-jarig jubileum van de KVO in 1958.
Jonge boerinnen in uniform vormen de erehaag met de typische sporthoepels uit die tijd.